Начало

Асоциацията на селскостопанските журналисти в България (АСЖБ) е сдружение, регистрирано в обществена полза в Пловдивския окръжен съд на 12 януари 2015 г. Целите на АСЖБ са развитие, утвърждаване и подпомагане на професията на журналистите, отразяващи селскостопанския сектор в България, формиране на позитивно обществено отношение към дейността на земеделските журналисти и селското стопанство, по-добра информираност за качеството на храните и техния път от полето и фермата до потребителите.

АСЖБ се занимава с развитие на професията на селскостопанските журналисти, разпространение на информация чрез медиите, организация на обучения, тренировъчни и обменни програми, форуми и други дейности, незабранени от законодателството в Република България. Членството в АСЖБ е на доброволен принцип, а членският внос е в размер на 25 лева на година.

На 28 януари 2015 г. в Брюксел, Белгия, Асоциацията на селскостопанските журналисти в България бе приета за пълноправен член на European Network of Agricultural Journalists – ENAJ (Европейската мрежа на селскостопанските журналисти) по време на годишната среща на гилдиите и асоциациите на аграрните журналисти от Европа, членуващи в ENAJ.