Проф. д-р Катарина Зойзер
Изображение

Проф. д-р Катарина Зойзер: Предизвикателство е ОСП да бъде обяснена на хората

ВИЗИТКА

Проф. д-р Катарина Зойзер е президент на Eвропейската мрежа на селскостопанските журналисти (ENAJ) и професор по журналистика в Университета за приложни науки в Бон-Рейн-Сиг, катедра „Електротехника, машиностроене и техническа журналистика“. Пред Дора Вучкова, член на Асоциацията на селскостопанските журналисти в България (АСЖБ), д-р Зойзер изтъкна колко е важна работата на земеделските журналисти за прозрачността и разбирането на Общата селскостопанска политика на ЕС

– Проф. Зойзер, Вие имате наблюдения как се прилага ОСП в различни европейски държави. Според Вас какви са предизвикателствата пред земеделието в ЕС като цяло?

Заради Брекзит европейските средства за развитие на земеделието ще бъдат по-малко за всички държави и не е ясно колко средства ще достигнат наистина до фермерите. Ако втори стълб на ОСП се разрасне, това ще е за сметка на първи стълб и ще има по-малко средства за фермерите.

Според мен най-голямото предизвикателство по отношение на ОСП е тази политика да бъде обяснена на обществото, което не разбира какви ползи предоставя сектор земеделие. В крайна сметка политиците чуват и се ръководят от желанията на хората и ако обществото не разбира какви услуги предоставя секторът, ще бъде трудно политиката да получи подкрепата на обществото.

– Каква роля на практика играе журналистиката по отношение на постигането на тази цел?

Днес има толкова много лесно достъпна информация в интернет относно земеделието, често пъти невярна. Много хора не разбират ОСП и ЕС се нуждае от подкрепата на журналистите, които пишат по земеделски теми. Те са важни източници на информация. Мисля, че ЕС трябва да инвестира повече в комуникацията между политиката и обществото.

Журналистите са критични и това е важно, за да не бъде представено мнението само на една страна, а да се изгради цялостната картина. Трябва да намерим убедителен модел за развитието на земеделието в ЕС в бъдеще и агрожурналистите са важни в търсенето на такъв модел. Земеделските журналисти трябва да участват в публични дискусии, защото могат да предоставят важна информация, с която други журналисти не винаги разполагат.

– Как гледате на европейския проект като рамка за развитие на земеделието?

За мен ЕС е един проект за устойчиво бъдеще, защото няма друго място на света, където държавите са преживели толкова тежки войни и въпреки това работят заедно. Сега си помагаме, обменяме опит и ако успеем да работим заедно въпреки всички свои различия, ще бъдем наистина добър пример за други региони по света. Европа няма друг избор. Ако не се научим да бъдем силни заедно, ще се разпаднем и ще бъдем слаби.

Германия например е силна страна, но сама Германия е нищо. Разнообразието в ЕС е сила, но не трябва да държим да получим изгода само за себе си, а да намерим начини да постигаме компромиси.

– Какви са впечатленията ви от Световното изложение за храни и селскостопански продукти „Зелена седмица“ в Берлин, на което България бе страна партньор?

Бях много приятно впечатлена от начина, по който България се представи. Вярвам, че българското Председателство на Съвета на Европа ще бъде успешно и пожелавам всичко най-добро на нашите колеги журналисти.

Автор: Дора Вучкова
Публикация за сп. „Агроном“