52698723-4577-422d-818f-b1da637c4a3f
Изображение

Greenaccord, Риети: Безпрецедентно увеличение на въглеродния двуокис за 2014 г.

52698723-4577-422d-818f-b1da637c4a3fСпоред анализа на световни икономисти нова етика на финансиране може да спаси климата на Земята. А тя е чрез финансиране в по-устойчива икономика и премахване на 5.3 трилиона долара субсидиране за изкопаеми горива. За тази цел инвеститорите трябва да бъдат убедени да финансират само устойчиви предприятия. Според тях активното гражданство може да управлява този процес, чрез „гласуване с портфейла.“
Това бе оповостено по време на традиционния дванадесети Greenaccord International Media форум за опазването на природата, който се състоя в италианския град Риети в театър Веспасиан от 18 до 21 ноември. Събитието бе на високо международно ниво, с присъствието на научни светила в областта на климата и екологията, както и 100 журналисти от цял свят. Двама души представляваха Асоциация на селскостопанските журналистите в България /АСЖБ/.

Форумът се състоя няколко дни преди сор21 Париж, а целта е да допринесе за дебата по въпроса за изменението на климата. Организирано е от неправителствената организация Greenaccord, чиято цел е да повиши осведомеността относно опазването на природата.

Форумът бе подкрен Светия престол, министерствата на околната среда и външните работи на Италия и е под патронажа на Президента на Републиката.

Как да се насърчи по-устойчива икономика?

Активиране на данъчните политики, възнаграждение на тези, които имат добродетелно корпоративно поведение, насърчаване на механизмите на „активна гражданска позиция“, обясниха учените. Принципът на фирмата, която максимизира печалбата и, която поставя интересите на акционерите над всичко и всички, трябва да се смени с принципа на социалната и екологична отговорност, според тях.

Светлана Трифоновска, специален пратеник в Риети на Асоциацията на селскостопанските журналисти в България