Контакти

Асоциация на селскостопанските журналисти в България

E-mail: info.asjb@gmail.com
Тел. +358 898 471 201
Уебсайт: www.asjb.bg